បន្ទប់ប្រជុំនៅ Penang

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Penang

Ground Floor & Mezzanine Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Penang

Unit 1.01, Ground Floor, Menara Boustead


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Penang

Suite 163E-16-01, Level 16


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Penang

L3A-2, Level 3A, SPICE Arena


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Penang

73-3-1


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Penang.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399