បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bayan Lepas

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bayan Lepas

73-3-1, Ideal@The One


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bayan Lepas

180, Jalan Tun Dr. Awang


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bayan Lepas

39, Jalan Sultan Ahmad Shah


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bayan Lepas

2, Beach Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Bayan Lepas

Jalan Kelawei


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bayan Lepas.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360