បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

1, Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

2, Jalan PJU 1A/7A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

Persiaran Kewajipan, USJ 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

Jalan USJ 25/1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

Persiaraan Lagoon


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

Lebuh Batu Nilam 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

SetiaWalk Puchong


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

2A, Dataran Bandar Utama


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

2, Jalan 51a/223


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

Level 8 & 9, Menara UAC


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

4, Jalan PJU 8/8A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

8, Jalan Kerinchi


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

Mid Valley City


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

Mid Valley City


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

8, Jalan Kerinchi


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

2, Jalan Solaris Mont Kiara


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

Jalan Stesen Sentral 5


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

1, Jalan Stesen Sentral 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

Jalan Stesen Sentral 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

No. 2, Jalan Hang Tuah


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

Lingkaran Cyber Point Timur


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

No. 1, Jalan Pinang


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

12, Jalan Pinang


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

No 215, Jalan Imbi


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

Visio Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

19, Persiaran KLCC


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

2, Jalan Binjai


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Shah Alam

348, Jalan Tun Razak


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shah Alam.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360