សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។

ចូលធ្វើទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃនេះ
អ៊ីម៉ែលមកពួកយើង ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង
Use a team room as a base for contractor staff or other employees working on short-term projects
All workspaces are supplied with high-speed WiFi included and refreshments available on request. Our professional reception staff will also be on-hand to welcome colleagues when they arrive.
Why choose a team room?
Ready-to-go
The room will be set up as you need it, before you arrive.
Global ​network
Operate a team from over ​​3000 locations worldwide.
Why choose a team room?
What does a team room include?
បច្ចេកវិទ្យា
High-speed WiFi, a phone and AV equipment are included in the hire.
Professional support
Reception staff are on-hand to provide any support you need.
កន្លែងសម្រាប់ជួបប្រជុំ
A flipchart, whiteboard and pens available if you need them.
Who would benefit from a team room?
Contingent workforces
A space to accommodate seasonal or contractor staff.
ក្រុមហ៊ុនធំៗ
Use as a space for brainstorming ideas, away from your main office.

អត្ថបទ និងធនធានមានប្រយោជន៍

    គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីពង្រឹងបទពិសោធន៍គេហទំព័ររបស់អ្នក។ គោលការណ៍ខូគី