សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។

ចូលធ្វើទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃនេះ
អ៊ីម៉ែលមកពួកយើង ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង
Host roundtables, lectures or seminars in over 900 cities worldwide
Our training rooms are supplied fully furnished and equipped with secure, high-speed WiFi for all your guests. Your space is set up in advance of your arrival, so you can focus on the session itself.
Why choose a training room?
Customisable layout
Change the layout depending on the type of training being delivered.
Fully equipped
Projectors, flip charts and whiteboards are available as part of the hire cost.
Why choose a training room?
What does a training room include?
ទីកន្លែងទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការ
Professional staff to greet attendees upon arrival.
បច្ចេកវិទ្យា
WiFi access is included for you and your guests.
Meeting support
Technical assistance and catering can be provided.
Who would benefit from a training room?
ក្រុមហ៊ុនធំៗ
Run training sessions in over ​3000 locations worldwide.
តូច ក្រុមហ៊ុននានា
Hold seminars for your prospective clients in a prestigious location.

អត្ថបទ និងធនធានមានប្រយោជន៍

    គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីពង្រឹងបទពិសោធន៍គេហទំព័ររបស់អ្នក។ គោលការណ៍ខូគី