បន្ទប់ប្រជុំនៅ Halifax

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Halifax

Fearnley Mill


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Halifax

1st floor East Suite Waterfront


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Halifax

No 2 Wellington Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Halifax

Ground, First and Second


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Halifax

7 Park Row


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Halifax

Pinnacle


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Halifax

Unit G37b


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Halifax

Ground and first floor


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Halifax.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399