បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ho Chi Minh City

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ho Chi Minh City

33 Le Duan Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ho Chi Minh City

HCMC. Deutsches Haus Conference Centre by Regus


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ho Chi Minh City

Saigon Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ho Chi Minh City

02 Ngo Duc Ke Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ho Chi Minh City

M - Building 4th & 5th Floors, Lot C7B-02A


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Ho Chi Minh City.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360