បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ho Chi Minh City

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ho Chi Minh City

M - Building 4th & 5th Floors, Lot C7B-02A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ho Chi Minh City

33 Le Duan Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ho Chi Minh City

HCMC. Deutsches Haus Conference Center by Regus


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Ho Chi Minh City

6th & 7th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Ho Chi Minh City.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399