ហៅទូរស័ព្ទ
Regus

1. ធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងដើម្បីតម្រូវតាមការត្រូវការរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសគម្រោងរបស់អ្នក

 • មាស

 • ប្លាទីនៀម

 • ប្លាទីនៀមបូក

ទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវថ្នាក់អាជីវកម្ម

ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា

មានតែនៅ
ប្លាទីនៀមប្លាទីនៀមបូក

ការិយាល័យឯកជន

មានតែនៅ
ប្លាទីនៀមបូក

ទិដ្ឋភាពរួម៖

ការបន្តផលិតភាពខណៈពេលលោកអ្នកកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ជាមួយនឹងការចូលទៅកាន់ទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវថ្នាក់អាជីវកម្មរបស់យើងដោយគ្មានកំណត់ គ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោក។

មានផ្តល់ជូនការចូលប្រើគ្មានដែនកំណត់ជាមួយនឹងការជាវគម្រោងមាសរបស់យើងខ្ញុំប្រចាំខែងាយៗ។

រួមមាន៖

 • ចូលប្រើសាលអាជីវកម្មណាមួយរបស់ Regus
 • WiFi ដែលមានសុវត្ថិភាព
 • អាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនស្កែន និងម៉ាស៊ីនថតចម្លង
 • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់ការកក់បន្ទប់ប្រជុំ ប្រសិនបើអ្នកកក់តាមរយៈ MyRegus

ទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវថ្នាក់អាជីវកម្ម

ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា

មានតែនៅ
ប្លាទីនៀមប្លាទីនៀមបូក

ការិយាល័យឯកជន

មានតែនៅ
ប្លាទីនៀមបូក

ទិដ្ឋភាពរួម៖

ធ្វើការនៅក្នុងបរិយាកាសរួសរាយរាក់ទាក់ និងអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងណាមួយនៃទីតាំងធ្វើការរួមគ្នារបស់យើងខ្ញុំ។ គម្រោងប្លាទីនៀមផ្តល់ជូនអ្នកនូវតុធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា ឬនៅការិយាល័យចំហ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានតុធ្វើការធំជំនួសឱ្យសាលអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ នេះគឺជាគម្រោងសម្រាប់អ្នក។

បន្ថែមពីលើតុធ្វើការរួមគ្នារបស់អ្នក អ្នកក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៃគម្រោងមាសរបស់យើងជាមួយនឹងការប្រើសាលអាជីវកម្មរបស់យើងដោយគ្មានដែនកំណត់។

ជ្រើសរើសរយៈពេល 5 ថ្ងៃ 10 ថ្ងៃ ឬគ្មានដែនកំណត់ក្នុងមួយខែ។

រួមមាន៖

 • តុធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យរួម និងគ្រឿងបរិក្ខារសម្រាប់ស្តុកទុកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលណាមួយរបស់ Regus
 • មានអ្នកទទួលភ្ញៀវដែលនៅរង់ចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវ
 • WiFi ដែលមានសុវត្ថិភាព
 • អាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនស្កែន និងម៉ាស៊ីនថតចម្លង
 • ប្រើសាលអាជីវកម្មណាមួយរបស់ Regus
 • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់ការកក់បន្ទប់ប្រជុំ ប្រសិនបើអ្នកកក់តាមរយៈ MyRegus

ទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវថ្នាក់អាជីវកម្ម

ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា

មានតែនៅ
ប្លាទីនៀមប្លាទីនៀមបូក

ការិយាល័យឯកជន

មានតែនៅ
ប្លាទីនៀមបូក

ទិដ្ឋភាពរួម៖

គម្រោងប្លាទីនៀមប្លាស់របស់យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវការិយាល័យឯកជនផ្ទាល់ខ្លួននៅគ្រប់មជ្ឈមណ្ឌលទាំង 3000 របស់ Regus ។

លើសពីនេះទៀត អ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ពីគម្រោងប្លាទីនៀមរបស់យើង ជាមួយនឹងការចូលប្រើការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា និងការប្រើសាលអាជីវកម្មរបស់យើងគ្មានដែនកំណត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងកទូទាំងពិភពលោក។

រួមមាន៖

 • ប្រើការិយាល័យឯកជន ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា និងសាលអាជីវកម្មនៅគ្រប់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់ Regus
 • គ្រឿងសង្ហារិមការិយាល័យទំនើប និងផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងផាសុខភាពពេលប្រើ
 • ការសម្អាត និងថែទាំការិយាល័យ
 • WiFi ដែលមានសុវត្ថិភាព
 • អាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនស្កែន និងម៉ាស៊ីនថតចម្លង
 • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់ការកក់បន្ទប់ប្រជុំ ប្រសិនបើអ្នកកក់តាមរយៈ MyRegus

តើអ្នកត្រូវការការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នារបស់អ្នកប៉ុន្មានថ្ងៃក្នុងមួយខែ? តើអ្នកត្រូវការការិយាល័យឯកជន និងការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នារបស់អ្នកប៉ុន្មានថ្ងៃក្នុងមួយខែ?

5 ថ្ងៃ

 

10 ថ្ងៃ

 

ឥតកំណត់

 

អ្នកនឹងទទួលបានការប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្ម របស់យើងដោយឥតកំណត់ ជារៀងរាល់ខែ។

ជ្រើសរើសរយៈពេលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នក

ប្រចាំខែ

x 1

 

 

12 ខែ

x 12

ទទួលបាន 1 ខែដោយឥតគិតថ្លៃ

ទទួលបាន 12 ខែសម្រាប់តម្លៃ 11 ខែ

24 ខែ

x 24

ទទួលបាន 3 ខែដោយឥតគិតថ្លៃ

ទទួលបាន 24 ខែសម្រាប់តម្លៃ 21 ខែ

តើអ្នកចង់ឱ្យពិភពអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមនៅពេលណា?

សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 12 ខែ អ្នកនឹងទទួលបានខែចុងក្រោយដោយឥតគិតថ្លៃ។

សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អ្នកនឹងទទួលបាន 3 ខែចុងក្រោយដោយឥតគិតថ្លៃ។

ជ្រើសរើស រួចបន្ត ជ្រើសរើស រួចបន្ត

អ្នកបានជ្រើសរើស

ប្លាទីនៀម

លាក់សេចក្ដីសង្ខេប

គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីពង្រឹងបទពិសោធន៍គេហទំព័ររបស់អ្នក។ គោលការណ៍ខូគី