ទីតាំងការិយាល័យនៅ Vienna

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Fleischmarkt 1/6/12


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 14 - € 19
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Graben 19


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 16
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

1st, 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Herrengasse 1-3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 17
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Kaerntner Ring 5-7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 16
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Schottenring 16/2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 17
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Schottenring 2-6


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Operngasse 17-21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 17
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Mariahilfer Strasse 36


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 16
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Gertrude-Froehlich-Sandner-Strasse 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

The Icon Vienna, Tower C


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Regus Westbahnhof


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Ground floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 8
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

23rd and 24th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Simmeringer Hauptstrasse 24


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

30th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 15
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Leopold Ungar Platz 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Mooslackengasse 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Twin Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 14
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Office Park I


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 16

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Vienna.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399