ទីតាំងការិយាល័យនៅ Vienna

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Fleischmarkt 1/6/12


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,70 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Graben 19


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 14,40 - € 15,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Kohlmarkt 8-10


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,50 - € 13,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Herrengasse 1-3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 14,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Kaerntner Ring 5-7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 14,40 - € 15,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Schottenring 16/2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,70 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Schottenring 2-6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,50 - € 15,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Operngasse 17-21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Mariahilfer Strasse 36


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,50 - € 15,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Gertrude-Froehlich-Sandner-Strasse 2-4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,10 - € 12,50
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Mariahilfer Strasse 123 / 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,70 - € 9,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

The Icon Vienna, Tower C


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Ausstellungsstraße 50


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,60 - € 14,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Regus Westbahnhof


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,40 - € 12,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Orbi Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,60 - € 8,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Millennium Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Simmeringer Hauptstrasse 24


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,00 - € 6,90
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

DC Tower Donau-City-Strasse 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,20 - € 14,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Leopold Ungar Platz 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,70 - € 9,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Mooslackengasse 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,10 - € 6,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Wienerbergstraße 11/12A


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Vienna

Office Park I


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,40 - € 14,30

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Vienna.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399