ទីតាំងការិយាល័យនៅ Antwerp

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Quellinstraat 49


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,90 € - 8,10 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Pelikaanstraat 3 box 2020


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Lange Lozanastraat 142


ការិយាល័យ ចាប់ពី 4,80 € - 6,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Borsbeeksebrug 34


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,20 € - 12,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Uitbreidingstraat 84


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,20 € - 8,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Nieuwdreef


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Noorderlaan 147


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,20 € - 8,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Luxemburgstraat 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី 4,30 € - 5,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Stationsplein 7E


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,40 € - 6,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Regus Brecht Ringlaan 17/A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,40 € - 10,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Kardinaal Mercierplein 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,50 € - 14,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Antwerp

Atealaan 34


ការិយាល័យ ចាប់ពី 4,20 € - 5,80 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Antwerp.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399