ទីតាំងការិយាល័យនៅ Rio de Janeiro

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Bolsa de Valores


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 57,80 - BRL 79,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Edifício Galeria Sul America


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 57,80 - BRL 72,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Passeio Corporate


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 52,00 - BRL 71,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

38,Passeio Str.


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

RB115 Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 57,80 - BRL 79,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Ventura Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 57,80 - BRL 79,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rio de Janeiro Visconde de Inhauma


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 52,00 - BRL 71,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Machete Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 52,00 - BRL 71,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Vargas


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,80 - BRL 57,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

3131, Presidente Vargas Ave.


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,80 - BRL 52,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Argentina Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 75,50 - BRL 103,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 501


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 52,00 - BRL 71,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Pasteur


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,80 - BRL 57,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

116, Lauro Muller Str.


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 57,80 - BRL 79,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Lagoa Corporate


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,80 - BRL 57,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

O2 Corporate & Offices


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 57,80 - BRL 79,40

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Rio de Janeiro.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399