ទីតាំងការិយាល័យនៅ Rio de Janeiro

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Praça XV de novembro, 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,20 - BRL 77,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Edifício Galeria Sul America


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 62,50 - BRL 78,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rio Branco Avenue, 115


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 50,90 - BRL 69,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua do Passeio, 38


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,20 - BRL 77,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

38,Passeio Str.


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

14º andar - Torre Oeste


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 62,50 - BRL 85,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua Visconde de Inhaúma, 83


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 62,50 - BRL 85,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua do Russel, 804


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,20 - BRL 77,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Av. Presidente Vargas 844/824


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 35,80 - BRL 49,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

3131, Presidente Vargas Ave.


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 36,00 - BRL 45,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Argentina Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 75,50 - BRL 103,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 501


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 47,40 - BRL 65,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Avenida Pasteur, 110


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 52,00 - BRL 71,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

116, Lauro Muller Str.


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 73,10 - BRL 100,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua Humaita, 275


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 58,30 - BRL 80,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Av. José Silva de Azevedo Neto 200


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 49,40 - BRL 67,90

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Rio de Janeiro.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399