ទីតាំងការិយាល័យនៅ Rio de Janeiro

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Praça XV de Novembro, 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL48,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua da Quitanda, 86


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL44,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Avenida Rio Branco, 115


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL42,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua do Passeio, 38


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL42,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua do Passeio, 38


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL50,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua República do Chile, 330


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL38,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua Visconde de Inhaúma, 83


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL37,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua do Russel, 804


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL41,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Avenida Presidente Vargas, 844


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL44,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Avenida Presidente Vargas, 3131


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL46,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 228


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL67,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Avenida Pasteur, 110


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL39,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 501


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL39,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua Lauro Müller, 116


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL63,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua Humait, 275


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL45,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Rua Visconde de Pirajá, 495


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL73,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro

Avenida José Silva de Azevedo Neto, 200


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL38,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Rio de Janeiro.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360