ទីតាំងការិយាល័យនៅ Santiago

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

Avenida Vitacura 2670, Piso 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 8.140,00 - $ 11.170,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

211 El Bosque Norte Ave.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 9.940,00 - $ 13.670,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

Avenida Vitacura 2939 Piso10


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 5.240,00 - $ 7.200,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

23rd & 24th Floors Edificio Isidora 3000


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 9.940,00 - $ 13.670,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

Ave. El Golf 40


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 8.140,00 - $ 11.170,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

Alcántara 200, Piso 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 6.570,00 - $ 9.040,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

Ave. Apoquindo 4501


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 5.240,00 - $ 7.200,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

Los Militares 4611


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 6.570,00 - $ 9.040,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

Orinoco Street #90


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 6.570,00 - $ 9.040,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

Edificio Torre del Parque Arauco II


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 6.570,00 - $ 9.040,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

9th Floor, Las Artes Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 8.140,00 - $ 11.170,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Santiago

Ave. Presidente Riesco #5335


ការិយាល័យ ចាប់ពី $ 5.240,00 - $ 7.200,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Santiago.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399