ទីតាំងការិយាល័យនៅ Foshan

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Foshan

15/F, Huahui Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY38.00 - CNY52.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Foshan

14/F, Tower A, China International Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY71.00 - CNY88.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Foshan

17/F, Kingold Century Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY71.00 - CNY97.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Foshan

12/F, Tower A, Phase 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY76.00 - CNY104.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Foshan

21 F, Pearl River Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY76.00 - CNY104.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Foshan

27/F, Teem Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY90.00 - CNY113.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Foshan

13/F Teem Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY90.00 - CNY124.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Foshan

23/F Tower A Center Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY71.00 - CNY97.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Foshan

17/F, Glory IFC


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY36.00 - CNY49.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Foshan.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399