ទីតាំងការិយាល័យនៅ Guangzhou

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou

33 Zhongshan 3rd Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY59.00 - CNY74.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou

85 Huacheng Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY74.00 - CNY102.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou

62 Jinsui Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY74.00 - CNY102.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou

15 West Zhujiang Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY68.00 - CNY93.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou

208 Tianhe Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY80.00 - CNY110.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou

208 Tianhe Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY90.00 - CNY113.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou

161 Lin He Road West


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY68.00 - CNY93.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou

25 Ronghe Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY36.00 - CNY49.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou

46 Zumiao Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY34.00 - CNY46.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Guangzhou.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399