ទីតាំងការិយាល័យនៅ Kunshan

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

270 Middle Qianjin Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY30.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

88 Hua Chi Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY60.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

205 Suzhou West Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY60.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

29 Suhong Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY90.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

567 Lan Gao Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY70.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

8 Xingyi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY90.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

1018 Changning Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY80.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

399 Kaixuan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY80.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

568 Hengfeng Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY90.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

1788 Nanjing West Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY100.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

1376 Nanjing Road West


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY140.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kunshan.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360