ទីតាំងការិយាល័យនៅ Kunshan

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

270 Middle Qianjin Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY37.00 - CNY50.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

88 Hua Chi Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY63.00 - CNY87.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

205 Suzhou West Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY53.00 - CNY73.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

29 Suhong Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY98.00 - CNY135.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

567 Lan Gao Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY64.00 - CNY89.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

8 Xingyi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY104.00 - CNY130.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

1018 Changning Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY94.00 - CNY129.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

399 Kaixuan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY98.00 - CNY123.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

568 Hengfeng Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY77.00 - CNY106.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

1788 Nanjing West Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

1376 Nanjing Road West


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kunshan.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399