ទីតាំងការិយាល័យនៅ Kunshan

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

6/F, Kunshan ICC


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY37.00 - CNY50.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

11/F, Tower 2, Jinghope Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY66.00 - CNY90.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

10/F, Nison Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY55.00 - CNY76.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

5F,East Side, THE HUB Tower 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY109.00 - CNY137.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

11F, Tower B, Central Towers


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY77.00 - CNY106.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

43/F, Maxdo Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY109.00 - CNY137.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

24/F, Cloud 9 International Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY98.00 - CNY135.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

8/F, Longemont Yes Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY94.00 - CNY117.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

8/F, 1111 Changshou Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY78.00 - CNY107.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

22/F, Centro


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY84.00 - CNY115.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

9/F, Eco City


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

Shanghai Centre, West Office Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kunshan.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399