ទីតាំងការិយាល័យនៅ Kunshan

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

6/F, Kunshan ICC


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY43.00 - CNY60.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

11/F, Tower 2, Jinghope Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY67.00 - CNY92.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

10/F, Nison Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY61.00 - CNY84.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

5F,East Side, THE HUB Tower 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY146.00 - CNY182.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

11F, Tower B, Central Towers


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY103.00 - CNY142.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

43/F, Maxdo Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY103.00 - CNY129.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

24/F, Cloud 9 International Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY124.00 - CNY170.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

8/F, Longemont Yes Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY124.00 - CNY155.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

8/F, 1111 Changshou Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY115.00 - CNY158.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

22/F, Centro


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY92.00 - CNY126.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

9/F, Eco City


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY151.00 - CNY207.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kunshan

Shanghai Centre, West Office Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY166.00 - CNY228.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kunshan.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399