ទីតាំងការិយាល័យនៅ Bogota

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Building QBO Parque 93


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 28.400,00 - COP 39.000,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

17th Floor Tierra Firme Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 28.400,00 - COP 39.000,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Teleport Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 20.600,00 - COP 28.300,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Carrera 18 No.86A-14


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 16.700,00 - COP 22.900,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Street 100


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 20.600,00 - COP 28.300,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Floors 4 and 5, Urban Plaza Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 34.100,00 - COP 46.800,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Calle 100 No 7-33


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 28.400,00 - COP 39.000,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Carrera 11 No. 79 - 66


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 34.100,00 - COP 46.800,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

05th Floor Chile Avenue Tower A


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 34.100,00 - COP 42.600,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Carrera 7 No. 71 – 21, Torre B


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 28.400,00 - COP 39.000,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Street 26, #102-20 Suite 301


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 20.600,00 - COP 28.300,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bogota.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399