ទីតាំងការិយាល័យនៅ Bogota

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Building QBO Parque 93


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 31.200,00 - COP 42.900,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Carrera 9 N°115-06/30


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 27.000,00 - COP 37.100,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Calle 113 No. 7 - 21 . Torre A. Piso 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 19.500,00 - COP 26.800,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Carrera 18 No. 86a - 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 15.800,00 - COP 21.800,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Street 100


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 19.500,00 - COP 26.800,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

90 Street No. 11- 13


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 34.100,00 - COP 46.800,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Calle 100 No 7-33


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 25.500,00 - COP 35.000,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Carrera 11 No. 79 - 66


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 35.800,00 - COP 49.100,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Carrera 7 No. 71 – 21, Torre B


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 26.800,00 - COP 36.900,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Carrera 7 No 71 – 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 26.800,00 - COP 33.500,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bogota

Calle 26 No. 102 - 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី COP 19.500,00 - COP 26.800,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bogota.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399