ទីតាំងការិយាល័យនៅ Prague

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

I.P. Pavlova Square 1789/5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 214 Kč - 268 Kč
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

Na Perstyne 342/1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 195 Kč - 268 Kč
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

14/682 Rybna street


ការិយាល័យ ចាប់ពី 181 Kč - 249 Kč
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

Praha City Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី 226 Kč - 249 Kč
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

Karolínská 654/2


ការិយាល័យ ចាប់ពី 214 Kč - 294 Kč
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

Rohanské nábřeží 678/23


ការិយាល័យ ចាប់ពី 195 Kč - 268 Kč
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

Nádražní 344/23


ការិយាល័យ ចាប់ពី 268 Kč - 294 Kč
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

Pujmanove


ការិយាល័យ ចាប់ពី 195 Kč - 268 Kč
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

Na strži 1702/65


ការិយាល័យ ចាប់ពី 214 Kč - 268 Kč
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

Dělnická 213/12


ការិយាល័យ ចាប់ពី 148 Kč - 203 Kč
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

Plzenska 3350/18


ការិយាល័យ ចាប់ពី 214 Kč - 294 Kč
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

Nove Butovice


ការិយាល័យ ចាប់ពី 195 Kč - 268 Kč
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Prague

Aviatická 1092/8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 195 Kč - 268 Kč

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Prague.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399