ទីតាំងការិយាល័យនៅ Albertslund

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Herstedoestervej 27-29, unit A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 37,00 DKK - 51,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Lautruphøj 1-3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 44,00 DKK - 60,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Ny Carlsberg Vej 80


ការិយាល័យ ចាប់ពី 90,00 DKK - 124,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Automatikvej 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 44,00 DKK - 48,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Gammel Kongevej 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 66,00 DKK - 91,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Business Centre Raadhuspladsen


ការិយាល័យ ចាប់ពី 60,00 DKK - 83,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 66,00 DKK - 91,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 57,00 DKK - 78,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Business Centre Nord


ការិយាល័យ ចាប់ពី 38,00 DKK - 53,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Business Centre Winghouse


ការិយាល័យ ចាប់ពី 78,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Havnegade 39


ការិយាល័យ ចាប់ពី 81,00 DKK - 89,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Business Centre Lyngby Hovedgade


ការិយាល័យ ចាប់ពី 85,00 DKK - 93,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Regus Business Centre Strandvejen


ការិយាល័យ ចាប់ពី 97,00 DKK - 106,00 DKK
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Tuborg Boulevard 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី 105,00 DKK - 144,00 DKK
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Regus Express Arrivals Lounge


ការិយាល័យ ចាប់ពី 79,00 DKK - 87,00 DKK

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Albertslund.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399