ទីតាំងការិយាល័យនៅ Albertslund

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Herstedoestervej 27-29, unit A


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 46,00 - DKK 63,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Lautruphøj 1-3


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 42,00 - DKK 57,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Ny Carlsberg Vej 80


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 82,00 - DKK 112,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Automatikvej 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 44,00 - DKK 48,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Gammel Kongevej 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 51,00 - DKK 70,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Business Centre Raadhuspladsen


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 51,00 - DKK 70,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Larsbjornsstraede 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 40,00 - DKK 54,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 64,00 - DKK 87,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Business Centre Nord


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 38,00 - DKK 53,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 57,00 - DKK 78,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Business Centre Winghouse


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 71,00 - DKK 78,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Havnegade 39


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 73,00 - DKK 81,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Business Centre Lyngby Hovedgade


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 73,00 - DKK 81,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Regus Business Centre Strandvejen


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 102,00 - DKK 112,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Tuborg Boulevard 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 105,00 - DKK 144,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Albertslund

Regus Express Arrivals Lounge


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 60,00 - DKK 83,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Albertslund.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399