ទីតាំងការិយាល័យនៅ Copenhagen

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Business Centre Raadhuspladsen


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 57,00 - DKK 79,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Gammel Kongevej 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 57,00 - DKK 79,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 57,00 - DKK 79,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Havnegade 39


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 77,00 - DKK 85,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Ny Carlsberg Vej 80


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 90,00 - DKK 124,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Business Centre Nord


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 38,00 - DKK 53,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Business Centre Winghouse


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 78,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 57,00 - DKK 78,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Tuborg Boulevard 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 105,00 - DKK 144,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Regus Business Centre Strandvejen


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 112,00 - DKK 124,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Regus Express Arrivals Lounge


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 79,00 - DKK 87,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Automatikvej 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 44,00 - DKK 48,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Business Centre Lyngby Hovedgade


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 77,00 - DKK 85,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Herstedoestervej 27-29, unit A


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 41,00 - DKK 57,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen

Lautruphøj 1-3


ការិយាល័យ ចាប់ពី DKK 44,00 - DKK 60,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Copenhagen.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399