ទីតាំងការិយាល័យនៅ Helsinki

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Mannerheiminaukio 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,50 € - 17,20 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Luna House


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,50 € - 17,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

6th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,50 € - 11,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Antinkatu 3 D


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Erottajankatu 15-17


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Bulevardi 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,40 € - 11,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Itämerenkatu 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,50 € - 10,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Kumpulantie 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,90 € - 10,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Kyllikinportti 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,40 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

4th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,70 € - 10,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Keilaranta 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,70 € - 10,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Aalto University Campus


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,20 € - 7,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 3,90 € - 4,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 4,30 € - 4,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

6th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,70 € - 10,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Itäkatu 1-5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,40 € - 8,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Firdonkatu 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 3,90 € - 5,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Puolikkotie 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,60 € - 11,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 3,90 € - 5,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Regus Vantaa Kehämylly


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,30 € - 7,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Karhumäentie 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,80 € - 10,70 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Helsinki.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399