ទីតាំងការិយាល័យនៅ Helsinki

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Mannerheiminaukio 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,40 € - 15,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Luna House


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,40 € - 15,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

6th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,30 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

7th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Bulevardi 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,50 € - 10,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,70 € - 6,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Itämerenkatu 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,50 € - 10,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Kumpulantie 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,30 € - 7,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Kyllikinportti 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,00 € - 8,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

4th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 13,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Keilaranta 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 14,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Aalto University Campus


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,20 € - 6,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 4,40 € - 4,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 4,40 € - 4,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

6th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 14,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Itäkatu 1-5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,50 € - 10,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Firdonkatu 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,40 € - 15,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,20 € - 7,20 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Puolikkotie 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 14,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,20 € - 7,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,50 € - 6,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Regus Vantaa Kehämylly


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,60 € - 7,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki

Karhumäentie 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,70 € - 11,90 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Helsinki.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399