ទីតាំងការិយាល័យនៅ Lille

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lille

101 Rue de l'Hopital Militaire


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,90 € - 19,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lille

Place de la gare


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,70 € - 17,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lille

3 Boulevard de Belfort


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,40 € - 8,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lille

594 Avenue Willy Brandt


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lille

Immeuble le Leeds -253


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,30 € - 14,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lille

Le Neo 2 - batiment A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,40 € - 8,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lille

274 ter/3, Avenue de la Marne.


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,50 € - 10,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lille

Dumolinlaan 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,20 - € 8,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lille

Ter Waarde 50


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,60 - € 6,20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Lille.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399