ទីតាំងការិយាល័យនៅ Lyon

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lyon

132 rue Bossuet


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 12,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lyon

20 rue de la Villette


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,60 € - 14,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lyon

93 rue de la Villette


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,60 € - 13,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lyon

Immeuble Danica B


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,00 € - 11,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lyon

Immeuble le Patio


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 13,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lyon

23 rue crepet


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,00 € - 8,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lyon

Campus Verrazzano


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,00 € - 11,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lyon

1, Esplanade Miriam Makeba


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,00 € - 10,00 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Lyon.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399