ទីតាំងការិយាល័យនៅ Berlin

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,80 € - 17,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

Jaegerstraße 54


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,40 € - 19,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,00 € - 15,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,50 € - 20,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

Friedrichstraße 191


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,10 € - 13,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

First Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,50 € - 20,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

Greifswalder Straße 226


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,80 € - 15,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

6th + 7th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,50 € - 20,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

8th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,90 € - 17,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

Regus Berlin At the Chancellor Office


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,00 € - 15,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

Karl-Marx-Straße 97-99


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,00 € - 15,20 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

7th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,00 € - 15,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

Third Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,80 € - 17,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Berlin

House A, 1st floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,30 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Berlin.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399