ទីតាំងការិយាល័យនៅ Bonn

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bonn

1st floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,60 € - 7,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bonn

Friedrich-Ebert-Allee 13


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,60 € - 12,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bonn

4th and 5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,00 € - 15,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bonn

Kranhaus 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,20 € - 14,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bonn

Fourth Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,80 € - 12,10 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bonn

6th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,80 € - 12,10 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bonn

Neumarkt Galerie


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,80 € - 12,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bonn

2nd, 4th floor


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bonn

Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,20 € - 10,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bonn

10th and 22nd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,00 € - 15,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bonn

Subbelrather Str. 15a


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,20 € - 10,10 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bonn.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399