ទីតាំងការិយាល័យនៅ Cologne

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Fourth Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 13,30 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Neumarkt Galerie


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,10 € - 11,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

2nd, 4th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 13,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Kranhaus 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 13,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

4th and 5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,70 € - 16,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,10 € - 11,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

10th and 22nd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,10 € - 13,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Subbelrather Str. 15a


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,20 € - 6,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

6th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 13,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Vogelsanger Str.


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 13,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Butzweilerhofallee 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,20 € - 6,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

1st floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,20 € - 7,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Fritz-Schaeffer-Str. 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,20 € - 9,00 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Cologne.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399