ទីតាំងការិយាល័យនៅ Cologne

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Waidmarkt 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 13,30 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Richmodstrasse 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 13,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Gertrudenstr. 30-36


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,90 € - 16,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Kranhaus 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,60 € - 16,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Im Zollhafen 24


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,90 € - 16,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Im Mediapark 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,10 € - 13,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Erna-Scheffler-Str. 1A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 13,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Subbelrather Str. 15a


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,40 € - 8,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Vogelsanger Str.


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 13,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Stolberger Str. 349 (OVUM)


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Butzweilerhofallee 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,00 € - 6,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Bornheimer Str. 127


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,70 € - 7,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cologne

Fritz-Schaeffer-Str. 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 11,80 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Cologne.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399