ទីតាំងការិយាល័យនៅ Frankfurt

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Bethmannstr.8 / Berliner Str.51


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,30 € - 10,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Neue Mainzer Str. 32-36


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,50 € - 18,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Grosse Gallusstr. 16-18


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,10 € - 15,50 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

An der Welle 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,10 € - 13,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

OpernTurm


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,70 € - 23,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Bockenheimer Landstrasse 17/19


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,30 € - 11,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Mainzer Landstrasse 49


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,90 € - 8,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Westhafenplatz 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 10,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 36


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,60 € - 7,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 35 - 37


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,90 € - 13,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Darmstädter Landstrasse 116


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,90 € - 8,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Brüsseler Straße 1-3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,10 € - 15,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Messeturm


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,80 € - 19,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Lindleystr. 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,00 € - 11,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Hanauer Landstrasse 291 B


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,00 € - 7,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Berliner Straße 300


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Hahnstraße 68-70


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,90 € - 8,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Herriotstraße 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 10,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Frankfurter Strasse 39


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Dornhofstrasse 34


ការិយាល័យ ចាប់ពី 3,60 € - 5,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Mergenthaler Allee 15-21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,80 € - 9,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Amelia-Mary-Earhart-Strase


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,80 € - 10,80 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

THE SQUAIRE 12


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

THE SQUAIRE 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,30 € - 21,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Baseler Strasse


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,20 € - 11,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Berliner Allee 47


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,40 € - 7,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Mainzer Str. 97


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,70 € - 10,60 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Frankfurt.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399