ទីតាំងការិយាល័យនៅ Hamburg

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8 € - 11 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Neuer Wall 63


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8 € - 11 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13 € - 14 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Hohe Bleichen 12


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Stadthausbruecke 1-3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5 € - 7 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Willy-Brandt-Straße 23-25


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9 € - 10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Chilehaus A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5 € - 6 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Kurze Mühren 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5 € - 6 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Valentinskamp 24


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6 € - 7 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Gorch-Fock-Wall 1a


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12 € - 17 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Am Kaiserkai 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 14 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Überseeallee 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14 € - 15 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

6th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5 € - 7 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Heidkampsweg 58


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

15th and 16th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 11 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

GF, 2nd, 3rd, 4th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6 € - 8 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7 € - 10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Veritaskai 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7 € - 8 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Bergedorfer Straße 100


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hamburg.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399