ទីតាំងការិយាល័យនៅ Hamburg

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,10 € - 11,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Neuer Wall 63


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,20 € - 9,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,50 € - 13,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Stadthausbruecke 1-3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,00 € - 6,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Willy-Brandt-Straße 23-25


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,20 € - 11,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Chilehaus A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,90 € - 8,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Kurze Mühren 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,90 € - 7,30 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Valentinskamp 24


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,60 € - 6,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Gorch-Fock-Wall 1a


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,20 € - 16,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Am Kaiserkai 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,00 € - 13,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Überseeallee 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,00 € - 15,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

6th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,20 € - 9,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

15th and 16th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,00 € - 9,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

GF, 2nd, 3rd, 4th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,20 € - 9,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,20 € - 9,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg

Veritaskai 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,30 € - 8,10 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hamburg.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399