ទីតាំងការិយាល័យនៅ Moenchengladbach

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

3rd and 4th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 3 € - 5 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

Hammfelddamm 4a


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

Prinzenpark 3. und 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11 € - 12 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

Speditionstraße 2


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

Speditionstrasse 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 13 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

Neuer Zollhof 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9 € - 10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

17th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 14 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12 € - 16 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

Breite Straße 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12 € - 17 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

Koenigsallee 106


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8 € - 11 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 13 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

4th + 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8 € - 11 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

Kaiserswerther Str 135


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 14 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

4th and 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7 € - 10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13 € - 17 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5 € - 7 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9 € - 12 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

Kaiserswerther Str. 115


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8 € - 9 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moenchengladbach

6th and 7th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5 € - 7 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Moenchengladbach.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399