ទីតាំងការិយាល័យនៅ Munich

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Maximilianstrasse 35a


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,50 € - 22,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Maximilianstraße 13


ការិយាល័យ ចាប់ពី 20,70 € - 22,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Theatinerstr. 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,20 € - 19,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Sonnenstrasse 31


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,10 € - 15,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Josephspitalstraße 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,80 € - 15,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Rosenheimer Straße 116


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,20 € - 16,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Mühldorfstr. 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 20,70 € - 22,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Nymphenburger Str. 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,80 € - 19,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Dingolfinger Strasse 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 9,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Leopoldstraße 23


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,20 € - 17,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Theresienhoehe 28


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,40 € - 11,50 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Landsberger Str. 155


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,30 € - 9,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Kronstadter Str. 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,20 € - 9,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Marcel - Breuer - Str. 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,20 € - 11,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Landsberger Str 302


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,60 € - 12,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Feringastrasse 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Putzbrunner Str. 71-73


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,40 € - 10,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Moosacher Strasse 82a


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,00 € - 9,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Emmy-Noether-Ring 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Konrad-Zuse-Straße


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Terminalstraße Mitte 18


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,40 € - 12,50 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Munich.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399