ទីតាំងការិយាល័យនៅ Munich

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Regus Maximilianstrasse GmbH & Co.KG


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17 € - 23 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 21 € - 23 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

8th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13 € - 18 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

ground floor + 3rd floor + 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11 € - 15 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13 € - 15 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Karlstrasse 35


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 11 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Rosenheimer Straße 116


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12 € - 17 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Mühldorfstr. 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 21 € - 23 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13 € - 18 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Dingolfinger Strasse 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 11 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

4th and 5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13 € - 18 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13 € - 14 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Landsberger Strasse 155


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11 € - 12 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Kronstadter Str. 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8 € - 9 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

1st floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8 € - 11 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Landsberger Str 302


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12 € - 13 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Feringastrasse 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9 € - 10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

2nd & 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11 € - 12 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Moosacher Strasse 82a


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 11 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

1st, 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Konrad Zuse Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

4th and 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11 € - 13 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Munich.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399