ទីតាំងការិយាល័យនៅ Budapest

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Szervita square 8


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Regus House


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 920 FT - 2 640 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Kossuth Lajos utca 7-9


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 550 FT - 3 500 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

MOM Park Irodaház


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 930 FT - 4 020 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

EMKE Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 920 FT - 2 640 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Westend Business Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 930 FT - 4 020 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Allee Corner


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 550 FT - 3 500 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 920 FT - 2 640 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Futó utca 47-53


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 550 FT - 3 500 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Capital Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 170 FT - 2 390 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

2/F Soroskari 44


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 920 FT - 2 640 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Váci út 47


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 920 FT - 2 640 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Spirit Centre, Spirit office building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 240 FT - 1 700 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Boldizsár utca 1-3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 550 FT - 3 180 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Northside Business Centres


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 740 FT - 2 390 FT

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Budapest.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399