ទីតាំងការិយាល័យនៅ Budapest

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Bank Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 790 FT - 3 830 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Regus House


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 890 FT - 2 590 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Kossuth Lajos utca 7-9


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 400 FT - 3 300 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

MOM Park Irodaház


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 790 FT - 3 830 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

EMKE Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 650 FT - 2 270 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Westend Business Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 400 FT - 3 300 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Allee Corner


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 400 FT - 3 300 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 650 FT - 2 270 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Capital Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី 2 360 FT - 2 590 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

2/F Soroskari 44


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 890 FT - 2 590 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Spirit Centre, Spirit office building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 530 FT - 2 100 FT
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Budapest

Northside Business Centres


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 650 FT - 2 270 FT

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Budapest.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399