ទីតាំងការិយាល័យនៅ Bangalore

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

1, Vittal Mallya Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 620.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

26-27, Mahatma Gandhi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 440.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

Dickenson Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 480.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

Fairway Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 620.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

1st Main Road / Dr. Rajkumar Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 360.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

Krishna Rajendra Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 310.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

26/1 Brigade Gateway, Dr Rajkumar Rd


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 580.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

Swami Vivekananda Rd


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 390.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

26/1 Hosur Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 260.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

Outer Ring Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 410.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

Embassy Tech Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 320.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

Nallurhalli Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 440.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangalore

Cresent Tower 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 450.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bangalore.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360