ទីតាំងការិយាល័យនៅ Mumbai

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

G Block, Plot C 59


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 850.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Bandra Kurla Complex Plot C 59


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 850.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

VN Purav Marg


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 510.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Andheri Kurla Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 540.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Andheri-Kurla Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 480.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Andheri-Kurla Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 530.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Sahar Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 600.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Hiranandani Gardens


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 530.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Juhu Tara Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 720.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

JP Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 520.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Western Express Highway


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 480.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

1102, Senapati Bapat Rd


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 930.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Dr. Annie Besant Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 630.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Bhagwan Mahaveer Road / Pranavanandji Marg


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 550.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Millenium Business Park 601


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 430.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Dev Corpora


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 660.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Hiranandani Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 590.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Mumbai.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360