ទីតាំងការិយាល័យនៅ Mumbai

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

9th Floor, Platina


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 1,277.00 - INR 1,757.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Unit No. 9, Corporate Park II


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 434.00 - INR 597.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Regus - Times Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 747.00 - INR 1,030.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Level 4 Dynasty


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 747.00 - INR 937.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

4th Floor, A Wing, Chakala


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 747.00 - INR 1,030.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Unit No. 1B


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 920.00 - INR 1,150.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Alpha, 2nd Floor, Unit No. 201


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 674.00 - INR 927.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Duru House, 2nd/ 3rd/ 4th floors


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 674.00 - INR 927.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Level 3, Now Vikram


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 674.00 - INR 927.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Western Heights, J.P Road, Opp. Gurudwara


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 674.00 - INR 927.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

R Tech Park, 13th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 674.00 - INR 844.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

1102, 11th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 1,104.00 - INR 1,520.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Level 17, DLH Park, Ramlal Compound


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 594.00 - INR 817.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Block A, Level 1, Shiv Sagar Estate,


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 674.00 - INR 844.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Level 13 Platinum Techno Park 17 & 18


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 747.00 - INR 1,030.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

601, 6th Floor, Rupa Solitaire


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 414.00 - INR 570.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

8th Floor, A wing, Reliable Tech Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 297.00 - INR 410.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

5th & 6th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 747.00 - INR 937.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

15th Dev Corpora


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 640.00 - INR 880.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Tiffany, 1st floor, Hiranandani Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 640.00 - INR 800.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Mumbai.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399