ទីតាំងការិយាល័យនៅ Chennai

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chennai

Samson Towers


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 340.00 - INR 427.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chennai

Express Infrastructure Private Limited


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 474.00 - INR 650.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chennai

KRM Plaza, South Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 340.00 - INR 427.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chennai

Level 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 474.00 - INR 650.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chennai

‘Amara Sri”, situated at Old No.313


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 540.00 - INR 677.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chennai

3rd Floor, Shyamala Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 474.00 - INR 650.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chennai

10th Floor, CITIUS A Block


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 714.00 - INR 894.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chennai

2nd floor, ALTIUS


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 540.00 - INR 744.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chennai

Olympia Platina, 9th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 340.00 - INR 470.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chennai

RMZ Milenia Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 474.00 - INR 590.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chennai

Prince Infocity II, Unit No. 1, 1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 340.00 - INR 427.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Chennai.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399