ទីតាំងការិយាល័យនៅ Noida

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Green Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 420.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Assotech Business Cresterra


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 370.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Tapasya Corp Heights


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 370.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Logix City Center Mall


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 420.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

SB Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 450.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

World Trade Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 450.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Max Towers


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 630.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Old Mathura Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 650.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Sector 62


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 370.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Nehru Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 830.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Astha Kunj Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 640.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Lala Lajpat Rai Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 950.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Commercial Complex D4


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 690.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Vasant Kunj Marg


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 650.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Caddie Commercial Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 860.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

KLJ Tower North


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 650.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Cyber City, DLF Phase III


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 660.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

DLF Cyber City Complex


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 470.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Noida

Mehrauli-Gurgaon Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 470.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Noida.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360