ទីតាំងការិយាល័យនៅ Jakarta

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

Prudential Center 22nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR113.000 - IDR155.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

DBS Bank Tower 28th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR113.000 - IDR155.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

Menara Palma, 12th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR95.000 - IDR131.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

WTC3, 20th.Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR124.000 - IDR170.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

WTC5 3A floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR95.000 - IDR131.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR124.000 - IDR170.000
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

30/F Menara Kadin


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR81.000 - IDR112.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

30/F Menara Standard Chartered


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR95.000 - IDR131.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

Tempo Scan Tower 32nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR95.000 - IDR131.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

40th.Floor, Capital Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR113.000 - IDR155.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

Equity Tower, 49th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR95.000 - IDR119.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

The Vida 7th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR95.000 - IDR131.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

Beltway Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR95.000 - IDR131.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta

Scientia Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR56.000 - IDR76.000

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Jakarta.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399