ទីតាំងការិយាល័យនៅ Serpong

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

Scientia Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR56.000 - IDR76.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

Jalan Tahi Bonar Simatupang


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

Beltway Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR86.000 - IDR118.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

The Vida 7th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR86.000 - IDR118.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

Equity Tower, 49th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR111.000 - IDR139.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

40th.Floor, Capital Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR111.000 - IDR153.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

Tempo Scan Tower 32nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR101.000 - IDR139.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

WTC5 3A floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR86.000 - IDR118.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

WTC3, 20th.Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR111.000 - IDR153.000
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

30/F Menara Kadin


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR73.000 - IDR101.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

DBS Bank Tower 28th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR101.000 - IDR139.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

Menara Palma, 12th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR86.000 - IDR118.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

Prudential Center 22nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR101.000 - IDR139.000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Serpong

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


ការិយាល័យ ចាប់ពី IDR111.000 - IDR153.000

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Serpong.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399