ទីតាំងការិយាល័យនៅ Herzliya

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

Maskit st 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 67.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

9 Hamenofim St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 52.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

6 Hahoshlim St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 48.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

13A Zarhin street, 7th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 46.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

3 Hanehoshet St


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 54.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

Atir Yeda 1 St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 49.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

4 Mota Gur St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 46.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

4 Berkovich St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 46.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

2 Jabotinsky Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 60.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

Derech Menachem Begin 121-123


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 70.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

98 Yigal Alon St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 77.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

Rothschild Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 60.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

Zoran 4 St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 44.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

Ariel Sharon St. 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 51.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

3 Yaldei Taharan


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 50.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Herzliya

2 Oppenheirmer Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 49.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Herzliya.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360