ទីតាំងការិយាល័យនៅ Or Yehuda

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

Ariel Sharon St. 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 56.70 - ₪ 78.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

4 Mota Gur St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 52.00 - ₪ 71.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

2 Jabotinsky Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 70.70 - ₪ 97.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

Ayalon House, 12 Abba Hillel Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 52.00 - ₪ 71.70
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

Derech Menachem Begin 121-123


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 83.70 - ₪ 115.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

4 Berkovich St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 52.00 - ₪ 71.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

98 Yigal Alon St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 83.70 - ₪ 115.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

Rothschild Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 64.40 - ₪ 88.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

3 Hanehoshet St


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 64.40 - ₪ 88.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

2 Oppenheirmer Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 55.40 - ₪ 76.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

9 Hamenofim St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 49.40 - ₪ 68.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

6 Hahoshlim St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 64.40 - ₪ 88.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

Maskit st 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 72.00 - ₪ 90.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

Atir Yeda 1 St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 51.70 - ₪ 71.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

13 zarhin street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 57.70 - ₪ 79.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Or Yehuda

Zoran 4 St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 46.40 - ₪ 64.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Or Yehuda.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399