ទីតាំងការិយាល័យនៅ Rechovot

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

2 Oppenheirmer Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 55.40 - ₪ 76.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

Ariel Sharon St. 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 51.70 - ₪ 71.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

Rothschild Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 64.40 - ₪ 88.70
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

Derech Menachem Begin 121-123


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 79.70 - ₪ 109.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

2 Jabotinsky Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 64.40 - ₪ 88.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

4 Berkovich St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 58.40 - ₪ 80.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

98 Yigal Alon St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 75.70 - ₪ 104.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

Ayalon House, 12 Abba Hillel Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 51.70 - ₪ 71.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

4 Mota Gur St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 51.70 - ₪ 71.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

3 Hanehoshet St


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 64.00 - ₪ 88.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

9 Hamenofim St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 58.40 - ₪ 80.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

Maskit st 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 75.70 - ₪ 94.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rechovot

6 Hahoshlim St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 64.40 - ₪ 88.70

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Rechovot.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399