ទីតាំងការិយាល័យនៅ Tel Aviv

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

Derech Menachem Begin 121-123


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 79.70 - ₪ 109.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

4 Berkovich St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 52.00 - ₪ 71.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

98 Yigal Alon St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 79.70 - ₪ 109.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

2 Jabotinsky Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 70.70 - ₪ 97.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

Ayalon House, 12 Abba Hillel Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 52.00 - ₪ 71.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

Rothschild Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 64.40 - ₪ 88.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

3 Hanehoshet St


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 64.40 - ₪ 88.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

4 Mota Gur St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 51.70 - ₪ 71.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

9 Hamenofim St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 49.40 - ₪ 68.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

Maskit st 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 72.00 - ₪ 90.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

Ariel Sharon St. 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 56.70 - ₪ 78.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

6 Hahoshlim St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 64.40 - ₪ 88.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

13 zarhin street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 61.00 - ₪ 83.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

Atir Yeda 1 St.


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

2 Oppenheirmer Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 55.40 - ₪ 76.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv

Zoran 4 St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ₪ 46.40 - ₪ 64.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Tel Aviv.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399