ទីតាំងការិយាល័យនៅ Rome

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Via Antonio Salandra 18


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,80 - € 16,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Via Vittorio Veneto 54b


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16,40 - € 20,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Piazza di San Silvestro 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16,40 - € 22,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Palazzo Valadier


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,00 - € 17,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Via Vincenzo Bellini 22


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,00 - € 17,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Piazza Carlo Magno n.21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,80 - € 16,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Via Properzio, 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,80 - € 16,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Via Ostiense 131/L


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,10 - € 13,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Piazza Don Luigi Sturzo 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,80 - € 16,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Viale dell'Arte 25


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16,30 - € 17,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Viale Luca Gaurico 9/11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,40 - € 12,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Viale Luca Gaurico 91/93


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 14,70 - € 16,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rome

Viale Giorgio Ribotta 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,10 - € 13,90

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Rome.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399