ទីតាំងការិយាល័យនៅ Nagoya

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

3F, Yagihyo Tenmacho Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,050 - ¥1,320
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

4th floor 1-5-11 Nishiki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,230 - ¥1,530
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

13F Sakae Gas Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500 - ¥2,060
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

Hanaguruma Building North Building 1F-2F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500 - ¥1,870
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

5F & 6F Links Meieki Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,050 - ¥1,320
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

4F Toshin Meieki Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500 - ¥2,060
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

9F Dai-san Horiuchi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500 - ¥2,060
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

Hirokoji Garden Avenue 3F and 4F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500 - ¥2,060
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

25F Dai Nagoya Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,380 - ¥3,280
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

21F, JP Tower Nagoya


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,380 - ¥3,280
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

YF BLDG 3F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500 - ¥2,060
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nagoya

Yamato Bldg 2F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,050 - ¥1,450

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Nagoya.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399