ទីតាំងការិយាល័យនៅ Anjyo

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

1-15-8 Mikawa Anjyo cho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

YF BLDG 3F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

1-5-5 Kozakahonmachi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,100
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

3-15-33 Sakae


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

2-5-5 Nishiki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

1-5-11 Nishiki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,200
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

5-31-10 Meieki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,100
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

4-24-16 Meieki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

5-4-14 Meieki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,400
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

4-6-23 Meieki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

3-28-12 Meieki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,700
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

2-45-14 Meieki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Anjyo

1-1-1 Meieki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,700

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Anjyo.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360