ទីតាំងការិយាល័យនៅ Kobe

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

8-1-6 Goko Dori


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,340 - ¥2,930
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

1-1-20 Isobedori


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥760 - ¥950
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

1-1-1 Nishidai


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,160 - ¥1,450
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

2-6-20 Umeda


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,710 - ¥2,340
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

1-3-13,Kyōmachibori


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,110 - ¥1,390
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

1-8-24 Nishimiyahara


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,110 - ¥1,530
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

1-12-17,Umeda


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,390
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

10-1 Futabacho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,510 - ¥1,890
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

1-1-4 Shibata


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,730
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

8-47 Kakuda-cho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,730
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

4-4-1, Fushimimachi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,710 - ¥2,130
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

4-1-15 Namba


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,020 - ¥2,520
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

2-10-70 Nanbanaka


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,710 - ¥2,340
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

3-2-25 Kitahama


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,510 - ¥1,890
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

2-5-8 Hiranomachi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,160 - ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

1-1-1 Miyahara


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,730
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

2-3-13 Azuchi-cho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,710 - ¥2,340
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

1 Kuko Naka Senshu , Tajiri-cho


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

1-1-43 Abenosuji


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,510 - ¥2,080
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kobe

1-4-1 Shinsenri Higashi-machi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,890

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kobe.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399