ទីតាំងការិយាល័យនៅ Kyoto

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

376 Ichinofuneiricho Kawaramachi-dori Nijyo Sagaru


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,550 - ¥1,930
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

4F/5F Sanjo COHJU building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,300 - ¥1,620
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

4F, Ibaraki Higashi Hankyu Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,120 - ¥1,400
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

8F, Hankyu Senri Chuo Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,100 - ¥1,380
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

3F Shin Osaka Hankyu Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,730 - ¥3,750
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

6F Shin Osaka Dai 3 Doi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,550 - ¥2,130
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

5F, Itami Hankyu Building (Itami Reita)


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,050 - ¥1,320
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

16F Hankyu terminal building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,730 - ¥3,750
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

20F Hankyu Grand Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,730 - ¥3,750
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

8F Keihan Yodoyabashi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,700 - ¥2,130
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,700 - ¥2,340
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

31/F Osaka Kokusai Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,700 - ¥2,340
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

19F Namba Parks Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,550 - ¥2,130
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

1F&3F KOWA BLDG.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥880 - ¥1,100
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

22/F Kobe Kokusai Kaikan


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,740 - ¥2,180
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

3F, Terminal 1 Kansai International Airport Building


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

21F, JP Tower Nagoya


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,210 - ¥3,040
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

4F Toshin Meieki Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,810 - ¥2,490
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

25F Dai Nagoya Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,210 - ¥3,040
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

9F Dai-san Horiuchi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,810 - ¥2,490
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

Hirokoji Garden Avenue 3F and 4F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,810 - ¥2,490
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

5F & 6F Links Meieki Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,040 - ¥1,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

4th floor 1-5-11 Nishiki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,040 - ¥1,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

3F, Yagihyo Tenmacho Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,040 - ¥1,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

13F Sakae Gas Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,470 - ¥2,020
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto

YF BLDG 3F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,550 - ¥2,130

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kyoto.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399