ទីតាំងការិយាល័យនៅ Osaka

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

8F Keihan Yodoyabashi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,590 - ¥1,990
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

Nissay Fushimicho Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,010 - ¥2,510
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

Hiranomachi Century Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,290 - ¥1,780
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

Umeda Square Bldg 1F・B1F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,380 - ¥4,220
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

20F Hankyu Grand Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,810 - ¥3,860
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

31/F Osaka Kokusai Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,750 - ¥2,410
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,010 - ¥2,760
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

16F Hankyu terminal building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,810 - ¥3,860
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

19F Namba Parks Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,750 - ¥2,410
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

3F Shin Osaka Hankyu Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,810 - ¥3,860
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

6F Shin Osaka Dai 3 Doi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,590 - ¥2,190
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

Abeno Haruks 31F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,750 - ¥2,410

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Osaka.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399