ទីតាំងការិយាល័យនៅ Osaka

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

8F Keihan Yodoyabashi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,510 - ¥1,890
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

4-4-1, Fushimimachi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,710 - ¥2,130
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

Hiranomachi Century Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,160 - ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

Umeda Square Bldg 1F・B1F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,950 - ¥3,690
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

1-3-13,Kyōmachibori


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,110 - ¥1,390
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

4F, Ibaraki Higashi Hankyu Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,510 - ¥1,890
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

20F Hankyu Grand Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,950 - ¥4,050
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

31/F Osaka Kokusai Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,710 - ¥2,340
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,710 - ¥2,340
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

16F Hankyu terminal building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,950 - ¥4,050
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

19F Namba Parks Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,710 - ¥2,340
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

3F Shin Osaka Hankyu Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,950 - ¥4,050
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

6F Shin Osaka Dai 3 Doi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,160 - ¥1,600
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

Abeno Haruks 31F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,510 - ¥2,080
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

5F, Itami Hankyu Building (Itami Reita)


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,160 - ¥1,450
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

8F, Hankyu Senri Chuo Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,890
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

1F&3F KOWA BLDG.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥760 - ¥950
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Osaka

22/F Kobe Kokusai Kaikan


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,340 - ¥2,930

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Osaka.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399